Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

IČO: 00845451
Typ: městský obvod
Forma: Právnická osoba
Adresa: Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Jih ožije hudbou 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 428 000 Kč 190 000 Kč 120 000 Kč
2023 Publikace Ostrava-Jih v perspektivách času Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 500 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2023 Slavnosti Jihu 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 6 310 000 Kč 1 120 000 Kč 0 Kč
2022 Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 150 000 Kč 114 000 Kč
2022 Prázdniny na Jihu 2022 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 645 638 Kč 298 000 Kč 100 000 Kč
2022 Klub FreeCoolin 2022 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 133 000 Kč 133 000 Kč 95 000 Kč
2022 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih v roce 2022 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 929 100 Kč 1 709 000 Kč 1 709 000 Kč
2022 Slavnosti Jihu 2022 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 000 000 Kč 1 100 000 Kč 260 000 Kč
2022 Publikace s názvem Jubilejní kolonie: sto let nejkrásnější kolonie Ostravska Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 325 268 Kč 130 107 Kč 65 000 Kč
2021 Klub FreeCoolin 2021 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 130 000 Kč 130 000 Kč 95 000 Kč
2021 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 725 900 Kč 1 575 000 Kč 1 206 000 Kč
2020 Sborník vydaný k příležitosti 75 let od osvobození Ostravy-Jihu Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 56 815 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2020 Klub FreeCoolln 2020 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 230 639 Kč 230 000 Kč 95 000 Kč
2020 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 618 871 Kč 1 359 000 Kč 998 000 Kč
2019 Klub FreeCoolln 2019 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 187 007 Kč 187 000 Kč 100 000 Kč
2019 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 411 186 Kč 1 100 000 Kč 930 000 Kč
2019 Příprava a vydání publikace Zábřeh – Družstvo aneb Zahradní vilové město uprostřed Ostravy Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 338 000 Kč 236 600 Kč 0 Kč
2019 Příhody malé surikaty Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 326 000 Kč 228 200 Kč 0 Kč
2019 Hudební odpoledne v přírodě Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 390 000 Kč 273 000 Kč 0 Kč
2018 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 087 000 Kč 786 300 Kč 745 000 Kč
2018 Klub FreeCoolIn Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 171 995 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč
2018 Skate na Jihu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 329 300 Kč 108 300 Kč 100 000 Kč
2017 Hřiště MŠ F. Formana 13 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 182 000 Kč 182 000 Kč 30 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Kosmonautů 15 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 72 000 Kč 72 000 Kč 0 Kč
2017 Hřiště ZŠ Kosmonautů 15 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 000 Kč 72 000 Kč 70 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Šeříková a zahrada MŠ Předškolní Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 172 000 Kč 159 000 Kč 100 000 Kč
2017 Zahrada MŠ MUDr. E. Lukášové Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 600 Kč 75 600 Kč 30 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ A. Kučery Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 122 400 Kč 103 400 Kč 80 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Jugoslávská Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 87 780 Kč 87 780 Kč 80 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Mitušova 16 a Mitušova 8 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Horymírova Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 67 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2017 Hřiště ZŠ Březinova Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 51 000 Kč 51 000 Kč 51 000 Kč
2017 Klub FreeCoolln Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 566 Kč 128 566 Kč 100 000 Kč
2017 Otevřené hřiště na ZŠ Provaznická Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 896 Kč 90 896 Kč 70 000 Kč
2017 Otevřené hřiště ZŠ Chrjukinova Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč
2017 Otevřené víceúčelové hřiště ZŠ Srbská Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 135 000 Kč 70 000 Kč
2017 Skate na Jihu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 328 300 Kč 107 864 Kč 100 000 Kč
2016 Dětský sportovní svět - ZAHRADA VŠEM Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 210 000 Kč 210 000 Kč 0 Kč
2016 Maraton zdraví Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 74 000 Kč 66 000 Kč 0 Kč
2016 Smysluplné trávení volného času zájmovými činnostmi - Klub FreeCoolln a Zlatá brána Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 223 316 Kč 208 316 Kč 0 Kč
2016 Hřiště ZŠ Šeříková a MŠ Předškolní Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 163 000 Kč 163 000 Kč 0 Kč
2016 Hřiště ZŠ A. Kučery, MUDr. Emílie Lukášové (MŠ Mjr. Nováka), Mitušova 16 (bývalá ZŠ Mitušova 8) Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 303 500 Kč 284 500 Kč 0 Kč
2016 Hřiště ZŠ Provaznická, Březinova, Chrjukinova Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 251 000 Kč 221 000 Kč 0 Kč
2016 Hřiště ZŠ Horymírova, Jugoslávská, Mitušova 16 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 248 300 Kč 246 000 Kč 0 Kč
2016 Sportovní aktivity pro děti a mládež Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 446 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2015 „Dělám to pro sebe“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 101 200 Kč 100 000 Kč 79 000 Kč
2015 Sportovní aktivity pro děti a mládež Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 975 300 Kč 1 870 300 Kč 265 000 Kč
2014 DUHA Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 51 250 Kč 51 250 Kč 0 Kč
2014 Skatepark Ostrava-Výškovice Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 313 900 Kč 206 900 Kč 0 Kč
2013 Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v MOb Ostrava-Jih Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 371 200 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč