Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Nová šance, z.s.

IČO: 65497961
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Stará cesta 121/6, Ostrava - Hrušov, 71100
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 838 760 Kč 85 000 Kč 0 Kč
2022 Revitalizace pozemku v okolí Azylového domu Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 145 000 Kč 135 000 Kč 0 Kč
2022 Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 753 760 Kč 1 197 000 Kč 948 000 Kč
2022 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 526 600 Kč 480 000 Kč 380 000 Kč
2021 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 522 000 Kč 485 000 Kč 380 000 Kč
2020 Oprava havarijního stavu oplocení areálu sociální služby Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2020 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 660 000 Kč 660 000 Kč 400 000 Kč
2019 Výměna střešní krytiny na budově Azylového domu Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 335 000 Kč 290 000 Kč 290 000 Kč
2019 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 792 736 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2018 Pořízení nového kotle na tuhá paliva v hlavní budově Nové šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 197 000 Kč 187 000 Kč 187 000 Kč
2018 Pořízení nového kotle na tuhá paliva v hlavní budově Nové šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 195 000 Kč 178 000 Kč 50 000 Kč
2018 Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 030 000 Kč 955 000 Kč 870 000 Kč
2018 Cvičná dílna pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 659 770 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2017 Výměna střešní krytiny Hlavní (administrativní) budovy Nové šance, z.s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 480 000 Kč 446 000 Kč 400 000 Kč
2017 Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 480 000 Kč 945 000 Kč 870 000 Kč
2017 CVIČNÁ DÍLNA pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 742 320 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2016 Revitalizace vodovodního potrubí a přípojky Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 394 000 Kč 349 000 Kč 349 000 Kč
2016 SVZV/PK Cvičná dílna pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 530 000 Kč 494 000 Kč 0 Kč
2016 Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 3 480 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč
2015 KZ/PK Alternativní tresty Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 842 000 Kč 827 000 Kč 400 000 Kč
2015 KZ/PK Resocializační program a integrační aktivity pro muže po propuštění z VTOS Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 232 000 Kč 1 472 000 Kč 750 000 Kč
2015 KZ/PK Cvičná dílna pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 334 000 Kč 299 000 Kč 190 000 Kč
2014 KZ/PK Resocializační program a integrační aktivity pro muže po propuštění z VTOS Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 179 920 Kč 1 493 076 Kč 950 000 Kč
2014 KZ/PK Alternativní tresty Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 117 060 Kč 1 070 560 Kč 600 000 Kč
2013 KZ/PK Alternativní tresty Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 111 560 Kč 1 071 560 Kč 600 000 Kč
2013 KZ/PK Resocializační program a integrační aktivity pro muže po propuštění z VTOS Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 189 920 Kč 1 579 456 Kč 950 000 Kč
2012 kód KZ/PK Alternativní tresty Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 397 740 Kč 1 126 280 Kč 900 000 Kč
2012 kód KZ/PK Resocializace mužů po výkonu trestu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 207 200 Kč 1 597 128 Kč 1 000 000 Kč
2010 Kult/PP Provozní náklady k projektu Resocializace mužů po výkonu trestu Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 335 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2011 ŠK/PK , Resocializace mužů po výkonu trestu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 507 000 Kč 2 686 140 Kč 952 000 Kč
2011 ŠK/PK, Alternativní tresty Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 396 300 Kč 1 070 600 Kč 611 000 Kč