Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka

IČO: 00845451
Typ: městský obvod
Forma: Právnická osoba
Adresa: U Splavu 76/14, Ostrava, 72528
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Honění krále ve Lhotce rok 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 170 000 Kč 65 000 Kč
2022 Honění krále ve Lhotce rok 2022 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 170 000 Kč 104 000 Kč
2021 Honění krále ve Lhotce rok 2021 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč
2020 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 71 000 Kč 71 000 Kč 50 000 Kč
2020 Honění krále ve Lhotce rok 2020 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč
2019 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2019 Honění krále ve Lhotce rok 20 19 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 170 000 Kč 80 000 Kč
2018 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 900 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2018 Honění krále ve Lhotce rok 2018 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 205 000 Kč 142 000 Kč 120 000 Kč
2017 Provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost - správce hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč
2017 Honění krále ve Lhotce rok 2017 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 205 000 Kč 142 000 Kč 90 000 Kč
2016 Účelová dotace na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2016 Honění krále ve Lhotce rok 2016 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 227 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč
2015 Honění krále ve Lhotce rok 2015 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 227 000 Kč 128 000 Kč 30 000 Kč
2014 " Honění krále ve Lhotce rok 2014 " Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 201 000 Kč 113 000 Kč 80 000 Kč
2013 kulturní akce "Honění krále ve Lhotce rok 2013" Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 201 000 Kč 113 000 Kč 50 000 Kč
2012 kulturní akce "Honění krále ve Lhotce rok 2012" Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 202 000 Kč 113 000 Kč 50 000 Kč