Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

IČO: 28659392
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 439 000 Kč 1 203 000 Kč 976 000 Kč
2023 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 361 000 Kč 1 621 000 Kč 1 070 000 Kč
2023 Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 174 000 Kč 570 000 Kč 465 000 Kč
2023 Dům na půl cesty Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 146 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
2023 Azylový dům pro matky s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 087 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
2023 Azylový dům pro muže Palackého Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 193 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč
2023 Volnočasové kluby pro děti Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 715 000 Kč 450 000 Kč 200 000 Kč
2023 Nechme dětem dětství Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 623 000 Kč 498 000 Kč 440 000 Kč
2023 Program sekundární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 957 000 Kč 499 000 Kč 380 000 Kč
2022 Zlepšování životních podmínek klientek azylového domu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 000 Kč 134 000 Kč 58 000 Kč
2022 Volnočasové kluby pro děti Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 585 000 Kč 350 000 Kč 200 000 Kč
2022 Program sekundární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 713 000 Kč 495 000 Kč 380 000 Kč
2022 Dům na půl cesty Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 625 000 Kč 1 400 000 Kč 1 000 000 Kč
2022 Azylový dům pro muže Palackého Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 525 000 Kč 1 150 000 Kč 750 000 Kč
2022 Azylový dům pro matky s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 670 000 Kč 1 300 000 Kč 1 000 000 Kč
2022 Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 773 000 Kč 615 000 Kč 435 000 Kč
2022 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 250 000 Kč 1 280 000 Kč 1 000 000 Kč
2022 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 929 000 Kč 1 141 000 Kč 912 000 Kč
2022 Nechme dětem dětství - specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 466 000 Kč 498 000 Kč 400 000 Kč
2021 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 991 000 Kč 1 192 000 Kč 912 000 Kč
2021 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 516 000 Kč 1 598 000 Kč 1 000 000 Kč
2021 Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 630 000 Kč 539 000 Kč 435 000 Kč
2021 Volnočasové kluby pro děti Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 720 000 Kč 407 000 Kč 200 000 Kč
2021 Program sekundární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 683 000 Kč 485 000 Kč 380 000 Kč
2021 Specializovaný program Nechme dětem dětství Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 825 000 Kč 497 000 Kč 400 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 666 000 Kč 1 010 000 Kč 912 000 Kč
2020 Volnočasové kluby pro děti Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 585 000 Kč 340 000 Kč 280 000 Kč
2020 Odvaha ke změně - sekundární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 589 000 Kč 397 000 Kč 397 000 Kč
2020 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 995 000 Kč 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč
2020 Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 334 000 Kč 467 000 Kč 435 000 Kč
2019 Zlepšení životních podmínek klientů pobytových služeb Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 499 000 Kč 499 000 Kč 0 Kč
2019 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 013 000 Kč 1 210 000 Kč 1 000 000 Kč
2019 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 282 000 Kč 997 000 Kč 800 000 Kč
2019 Volnočasové kluby v lokalitách Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 664 000 Kč 477 000 Kč 420 000 Kč
2019 Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 175 000 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč
2019 Programy primární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 515 000 Kč 468 000 Kč 300 000 Kč
2019 Progam sekundární prevence Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 538 000 Kč 458 000 Kč 450 000 Kč
2018 Zkvalitnění života klientů pobytových služeb Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 497 000 Kč 497 000 Kč 497 000 Kč
2018 Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 282 000 Kč 282 000 Kč 200 000 Kč
2018 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 962 000 Kč 450 000 Kč 300 000 Kč
2018 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 013 000 Kč 1 210 000 Kč 1 000 000 Kč
2018 Agrese v rodině a ve vztazích Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 270 000 Kč
2017 Azylový dům pro matky s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 3 659 000 Kč 195 000 Kč 0 Kč
2017 Azylový dům pro muže Palackého Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 472 000 Kč 97 000 Kč 65 000 Kč
2017 Zlepšení podmínek uživatelů pobytových služeb Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 280 000 Kč 280 000 Kč 200 000 Kč
2017 Péče o zdraví Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 305 000 Kč 205 000 Kč 0 Kč
2017 Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 395 000 Kč 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč
2017 Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 450 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2017 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 730 000 Kč 500 000 Kč 300 000 Kč
2017 Domácí násilí ve vztazích a rodině Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 380 000 Kč 380 000 Kč 250 000 Kč