Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

RUBIKON Centrum, z.ú.

IČO: 60446871
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Novákových 439/6, Praha 8 - Libeň, 18000
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Sociální rehabilitace Hnízdo Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 912 000 Kč 382 000 Kč 362 000 Kč
2023 Dofinancování Komplexu služeb 2023 - RUBIKON Ostrava Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 984 630 Kč 969 000 Kč 350 000 Kč
2022 Sociální rehabilitace Hnízdo Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 096 906 Kč 219 000 Kč 219 000 Kč
2022 Dofinancování Komplexu služeb 2022 - RUBIKON Ostrava Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 192 251 Kč 370 000 Kč 295 000 Kč
2021 Dofinancování Komplexu služeb 2021 - RUBIKON Ostrava Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 610 920 Kč 610 000 Kč 513 000 Kč
2020 Dodatečné náklady Komplexu služeb RC Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 118 175 Kč 118 000 Kč 118 000 Kč
2020 Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 908 588 Kč 698 000 Kč 530 000 Kč
2019 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 184 478 Kč 184 000 Kč 184 000 Kč
2019 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 498 012 Kč 498 000 Kč 0 Kč
2019 Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 494 099 Kč 494 000 Kč 400 000 Kč
2018 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 223 011 Kč 223 000 Kč 0 Kč
2015 Mentoring v Ostravě 2015 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 397 865 Kč 397 865 Kč 300 000 Kč
2014 Mentoring v Ostravě 2014 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 426 060 Kč 426 060 Kč 190 000 Kč
2013 Mentoring v Ostravě 2013 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 524 580 Kč 524 580 Kč 250 000 Kč
2012 KZ/PK Romský mentoring 2012 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 461 184 Kč 412 944 Kč 350 000 Kč