Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola Ostrava-Marianské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

IČO: 70984158
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Gen. Janka 1208/ , Ostrava-Marianské Hory, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2024 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2024 Identifikace a podpora nadaných žáků na ZŠ Gen. Janka Oblast vzdělávání a talentmanagementu - výzva Magistrát města Ostravy Poskytnuto 398 000 Kč 398 000 Kč 200 000 Kč
2024 Rozvoj manuální zručnosti žáků 1. stupně základní školy Oblast školství - výzva Magistrát města Ostravy Poskytnuto 339 000 Kč 339 000 Kč 90 000 Kč
2023 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2023 Talentcentrum při ZŠ Gen. Janka Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 446 000 Kč 446 000 Kč 0 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 42 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Podporujeme nadané děti ve výuce na I. a II. stupni Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 497 000 Kč 497 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 42 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2021 ZOO koutek Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 258 000 Kč 250 000 Kč 50 000 Kč
2020 Kariérové poradenství v základní škole Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2019 Klub Janek Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 60 000 Kč
2017 Rozvoj technických kompetencí na ZŠ Gen. Janka Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 718 000 Kč 718 000 Kč 500 000 Kč
2016 Tvoříme a válíme, abychom se neváleli Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 260 000 Kč 260 000 Kč 40 000 Kč
2015 K vědění hrou a učením. Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 000 Kč 98 000 Kč 40 000 Kč
2013 Co s volným časem aneb Tancem a zpěvem pro radost Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 88 000 Kč 40 000 Kč