Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

IČO: 70984727
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Komenského 668/13, Ostrava-Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Vzdělávací a socializační aktivity na podporu žáků ZŠ Komenského, Ostrava - Poruba Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 68 000 Kč 63 000 Kč 40 000 Kč
2022 Čtením k moudrosti i radosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 247 000 Kč 232 000 Kč 0 Kč
2022 Systematický a praktický rozvoj technicky nadaných žáků v oblasti informatiky a výpočetní techniky Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 500 000 Kč 408 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2021 Infodílna a Dílna 3D tisku - rozvoj dovedností nadaných žáků v technické oblasti Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 81 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2020 Rozvoj kariérového poradenství na ZŠ Komenského Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 108 000 Kč 108 000 Kč 40 000 Kč
2019 Naše Ostrava, známá i neznámá Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 178 000 Kč 161 000 Kč 50 000 Kč
2016 Hledáme spolu poselství ukryté v knihách Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 63 000 Kč 56 000 Kč 35 000 Kč
2015 Naše škola dnes a dříve - tvoříme a bádáme o historii naší školy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč
2015 KZ/PK "Zajištění provozu multifunkčního hřiště" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 60 000 Kč
2014 "Komenskeho"finanční svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 110 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč
2014 KZ/PK "Provoz multifunkčního hřiště pro veřejnost" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 60 000 Kč
2013 "Kniha jako zdroj inspirace - pokračování započatého projektu" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 110 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč
2012 "Kniha jako zdroj inspirace" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč