Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

IČO: 48804517
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Škola rodičovských a rodinných kompetencí Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 585 000 Kč 200 000 Kč 99 000 Kč
2023 FANDÍME RODINĚ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 238 000 Kč 161 000 Kč 80 000 Kč
2023
-
2026
Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2023-2026 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 33 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč
2023 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 630 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2023 Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 746 000 Kč 420 000 Kč 200 000 Kč
2023 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 066 000 Kč 730 000 Kč 374 000 Kč
2023 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 492 000 Kč 600 000 Kč 355 000 Kč
2023 MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 642 000 Kč 307 000 Kč 150 000 Kč
2023 Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 561 000 Kč 460 000 Kč 116 000 Kč
2023 Realizace benefičního koncertu ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 246 000 Kč 74 000 Kč 50 000 Kč
2022 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 301 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2019 - 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 545 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2022 Pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2022 v zázemí prorodinných aktivit Střediska RODINA Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 79 198 Kč 39 000 Kč 39 000 Kč
2022 DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s. OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 582 467 Kč 500 000 Kč 267 000 Kč
2022 AUTO pro BRÁNU Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 625 000 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč
2022 ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 968 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč
2022 Škola rodinných a rodičovských kompetencí Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 322 000 Kč 200 000 Kč 75 000 Kč
2022 Krok za krokem k sanaci rodin v režimu SPOD 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 511 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč
2022 Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 360 000 Kč 350 000 Kč 116 000 Kč
2022 MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 685 000 Kč 350 000 Kč 200 000 Kč
2022 Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 744 000 Kč 490 000 Kč 200 000 Kč
2022 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 442 000 Kč 570 000 Kč 330 000 Kč
2022 REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2022 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 476 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2022 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 525 000 Kč 180 000 Kč 70 000 Kč
2022 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 963 000 Kč 635 000 Kč 340 000 Kč
2022 FANDÍME RODINĚ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 348 000 Kč 188 000 Kč 60 000 Kč
2021 VÝSTAVA PRO DNY FAJNE RODINY Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2021 CELOROČNĚ V ON-LINE FORMĚ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 50 000 Kč 45 000 Kč
2021 FANDÍME RODINĚ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 160 000 Kč 60 000 Kč
2021 ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 845 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč
2021 Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 454 000 Kč 418 000 Kč 200 000 Kč
2021 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 035 000 Kč 570 000 Kč 330 000 Kč
2021 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 440 000 Kč 150 000 Kč 68 000 Kč
2021 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 300 000 Kč 550 000 Kč 340 000 Kč
2021 Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 134 000 Kč 300 000 Kč 116 000 Kč
2021 CELOROČNĚ PRO RODINU Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 285 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2021 MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 740 000 Kč 350 000 Kč 193 000 Kč
2021 REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2021 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 555 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2020 Opravy a vybavení prostor služeb Střediska VÝZVA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 205 380 Kč 65 000 Kč 0 Kč
2020 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 330 000 Kč 130 000 Kč 70 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 792 883 Kč 450 000 Kč 340 000 Kč
2020 MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 633 000 Kč 280 000 Kč 200 000 Kč
2020 Poradna pro vztahy a rodinu 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 945 000 Kč 250 000 Kč 116 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 696 959 Kč 510 000 Kč 330 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 212 000 Kč 350 000 Kč 200 000 Kč
2020 REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2020 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 85 000 Kč 70 000 Kč
2020 PROPAGACE "FAJNE RODINY" Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 110 000 Kč 95 000 Kč
2020 CELOROČNĚ PRO RODINU Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 202 000 Kč 122 000 Kč 80 000 Kč
2020 ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 855 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2019 Navýšení kapacity osobní asistence OASA pro uživatele z Ostravy v roce 2019 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 700 000 Kč 92 000 Kč 92 000 Kč