Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

IČO: 45210471
Typ: církevní organizace
Forma: Právnická osoba
Adresa: K Návsi 176/6, Ostrava, Heřmanice, 71300
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Farní zahrada u kostela sv. Marka Ostrava Heřmanice - celoroční provoz Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 117 000 Kč 57 000 Kč 55 000 Kč
2022 Obnova fasády kostela sv. Marka v Ostravě - Heřmanicích Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 710 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč
2022 Farní zahrada u kostela sv. Marka Ostrava Heřmanice Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy Poskytnuto 110 000 Kč 80 000 Kč 37 000 Kč
2018 Zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 110 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2018 Vázání adventních věnců a tvůrčí dílna pro děti. Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 24 200 Kč 12 000 Kč 0 Kč
2012 Senioři na cestách Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 000 Kč 11 000 Kč 10 000 Kč
2011 Senioři na cestách Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 33 000 Kč 5 000 Kč