Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

SPORT MEXIKO z.s.

IČO: 45234311
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Hladnovská 259/128, Ostrava- Muglinov, 71200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 ZVÝŠENÉ NÁKLADY ZA ENERGIE SPORT MEXIKO Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 968 163 Kč 484 000 Kč 484 000 Kč
2023 SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ – DOPLNĚNÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ O TEPELNÁ ČERPADLA SNÍŽENÍ OBSAHU CHLÓRU V BAZÉNU– POŘÍZENÍ UV LAMPY Oblast sportovní infrastruktury Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 2 940 000 Kč 1 881 000 Kč 0 Kč
2023 Činnost dětí a mládeže SPORT MEXIKO z.s Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 980 000 Kč 1 650 000 Kč 391 000 Kč
2022 ZVÝŠENÉ NÁKLADY ZA ENERGIE SPORT MEXIKO Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 812 571 Kč 406 285 Kč 406 000 Kč
2022 PLAVÁNÍ SENIORŮ Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 140 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2022 POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI Z MŠ Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 160 000 Kč 118 000 Kč 0 Kč
2022 Činnost dětí a mládeže SPORT MEXIKO z.s Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 390 000 Kč 1 400 000 Kč 220 000 Kč
2021 Činnost děrí a mládeže SPORT MEXIKO z.s Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 875 000 Kč 1 545 000 Kč 24 000 Kč
2020 SNÍŽENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V BAZÉNU – POŘÍZENÍ UV LAMPY Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 281 000 Kč 281 000 Kč 0 Kč
2020 Podpora činnosti SPORT MEXIKO Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 400 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč
2020 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 650 000 Kč 1 185 000 Kč 20 000 Kč
2019 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s. Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 950 000 Kč 480 000 Kč 40 000 Kč
2019 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 080 000 Kč 540 000 Kč 0 Kč
2018 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s. Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 990 000 Kč 495 000 Kč 50 000 Kč
2018 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2018 Rekonstrukce šaten v cásti B s vytvorením sportovního bazénu Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 331 000 Kč 5 016 000 Kč 4 299 300 Kč
2017 Provoz a údržba sportovišť SK Rapid Muglinov z.s. Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 335 000 Kč 1 125 000 Kč 0 Kč
2016 Provoz, údržba a rekonstrukce sportovišť SK Rapid Muglinov z.s Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 000 000 Kč 950 000 Kč 0 Kč
2016 Podpora oddílu fotbalu SK Rapid Muglinov - zabezpečení provozních nákladu mládežnického družstva žáků Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 334 000 Kč 122 000 Kč 23 000 Kč
2014 Celoroční a systematická činnost SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 484 000 Kč 282 000 Kč 75 000 Kč
2013 Celoroční a systematická činnost SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 484 000 Kč 282 000 Kč 73 000 Kč
2012 Celoroční činnost mládežnických družtev SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 574 000 Kč 227 000 Kč 34 000 Kč
2012 Systematická činnost mládežnických družtev SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 574 000 Kč 227 000 Kč 20 000 Kč
2011 Provoz SK RAPID MUGLINOV o.s. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 350 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč