Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

MFK VÍTKOVICE z.s.

IČO: 22819347
Typ: zapsaný spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Holasova 1133/14, Ostrava-Jih, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Fotbalové hry pro neorganizované sportovce s MFKV 2022 Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 240 000 Kč 210 000 Kč 150 000 Kč
2022 Turnaj RYTÍŘE VÍTKA 2022 Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 700 000 Kč 820 000 Kč 200 000 Kč
2022 Podpora pravidelné činnosti MFK VÍTKOVICE z.s. v roce 2022. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 758 000 Kč 1 500 000 Kč 855 000 Kč
2021 Podpora rozvoje činnosti talentované mládeže a mužů MFK VÍTKOVICE v roce 2021. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 750 000 Kč 2 050 000 Kč 1 000 000 Kč
2021 Podpotra pravidelné činnosti AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. v roce 2021 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 300 000 Kč 5 000 000 Kč 292 000 Kč
2021 RYTÍŘ VÍTEK mládežnické turnaje Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 5 200 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč
2020 Podpora pravidelné činnosti AKADEMIE MFK VÍTKOVICE v roce 2020. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 000 000 Kč 6 300 000 Kč 1 500 000 Kč
2020 Podpora činnosti MFK Vítkovice v roce 2020 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 13 000 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč
2012 Celoroční činnost mládežnických družtev FOTBAL PORUBA Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 814 000 Kč 398 000 Kč 89 000 Kč
2012 Systematická příprava mládežnických družtev FOTBAL PORUBA Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 814 000 Kč 398 000 Kč 70 000 Kč
2010 fotbalový klub FOTBAL PORUBA Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 331 900 Kč 144 900 Kč 0 Kč
2022 Turnaje RYTÍŘE VÍTKA 2022 Oblast sportu (S) Městský obvod Ostrava-Jih Neposkytnuto 2 120 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2022 Celoroční systematická činnost s mládeží v MFK VÍTKOVICE z.s. Oblast sportu (S) Městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 7 797 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč