Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

IČO: 70933987
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Zelená 1406/42, Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Zelená šikovným rukám Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 160 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč
2023 Zelená knihám Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 150 000 Kč 80 000 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2021 Zelená Průmyslu 4.0 II Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 300 000 Kč
2021 Zelená pro všechny Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 120 000 Kč 70 000 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2020 Zelená Průmyslu 4.0 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 788 000 Kč 768 000 Kč 500 000 Kč
2020 Zelená pro všechny Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 184 000 Kč 124 000 Kč 80 000 Kč
2020 Kariérový poradce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 000 Kč 70 000 Kč 40 000 Kč
2019 Zájmové kroužky a volnočasové aktivity při ZŠ Zelená Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 195 000 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč
2018 Zájmové kroužky a volnočasové aktivity při ZŠ Zelená Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 140 000 Kč 105 000 Kč 80 000 Kč
2017 Zájmové kroužky a volnočasové aktivity při ZŠ Zelená Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 72 000 Kč 72 000 Kč
2016 Zájmové kroužky a volnočasové aktivity ZŠ Zelená Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 130 000 Kč 70 000 Kč 60 000 Kč
2015 Zájmové kroužky a volnočasové aktivity Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 68 000 Kč 60 000 Kč
2015 KZ/PK Název projektu: Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 70 000 Kč 50 000 Kč
2014 Věda hrou Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 80 000 Kč 60 000 Kč
2014 KZ/PK Název projektu: Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
2013 60. výročí založení školy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2013 Šikovné ruce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2013 KZ/PK Název projektu: Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
2012 Kniha-brána moudrosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 75 000 Kč 60 000 Kč
2012 Technika hrou Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2012 Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 160 000 Kč 80 000 Kč 60 000 Kč
2010 Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2011 Celoroční správa sportovního a dětského areálu Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 160 000 Kč 80 000 Kč 67 000 Kč