Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace

IČO: 70641871
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Bílovecká 10/ , Ostrava - Svinov, 72100
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Svět řemesel Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 404 000 Kč 249 000 Kč 50 000 Kč
2022 Škola vážně i nevážně 2022 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 183 000 Kč 183 000 Kč 50 000 Kč
2022 Adaptační kurzy 2022 Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 65 000 Kč 65 000 Kč 0 Kč
2021 Škola vážně i nevážně 2021 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 165 000 Kč 165 000 Kč 60 000 Kč
2021 Chci vědět víc Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 378 000 Kč 237 000 Kč 60 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2020 Chci vědět víc Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 378 000 Kč 237 000 Kč 80 000 Kč
2020 Škola vážně i nevážně 2020 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 181 000 Kč 181 000 Kč 80 000 Kč
2019 Chci vědět víc Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 378 000 Kč 237 000 Kč 60 000 Kč
2019 Škola vážně i nevážně 2019 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 215 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2018 Škola vážně i nevážně 2018 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 156 000 Kč 156 000 Kč 50 000 Kč
2018 Chci vědět víc 2018 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 368 000 Kč 248 000 Kč 60 000 Kč
2017 Nebojme se vědy a techniky Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 504 100 Kč 1 495 000 Kč 0 Kč
2017 Chci vědět víc Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 315 000 Kč 185 000 Kč 80 000 Kč
2017 Škola vážně i nevážně 2017 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 135 000 Kč 50 000 Kč
2016 Zvídavý předškolák 2016 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 166 000 Kč 107 000 Kč 50 000 Kč
2016 Škola vážně i nevážně 2016 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 93 000 Kč 40 000 Kč
2015 KZ/PK Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 112 880 Kč 112 880 Kč 60 000 Kč
2015 Škola vážně i nevážně 2015 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 760 Kč 109 760 Kč 50 000 Kč
2015 Zvídavý předškolák Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 480 Kč 77 280 Kč 40 000 Kč
2014 Škola vážně i nevážně Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 141 400 Kč 126 400 Kč 30 000 Kč
2014 Bobříci poznávají přírodní vědy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 64 000 Kč 64 000 Kč 10 000 Kč
2014 KZ/PK - Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 775 Kč 98 775 Kč 70 000 Kč
2013 KZ/PK - Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 253 Kč 124 253 Kč 60 000 Kč
2013 Naše město, náš kraj Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 223 830 Kč 153 770 Kč 40 000 Kč
2012 KZ/PK - Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 124 253 Kč 124 253 Kč 0 Kč
2012 Chci vědět víc! Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 32 770 Kč 25 510 Kč 0 Kč
2012 "100. výročí založení 1. měšťanské školy ve Svinově" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 249 200 Kč 249 200 Kč 50 000 Kč
2012 Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 735 Kč 88 735 Kč 60 000 Kč
2010 Ekoškola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 130 000 Kč 30 000 Kč
2010 Bobříci jsou rychlí, mrštní a veselí - sportovní vyžití pro předškolní děti v Ostravě-Svinově Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 218 000 Kč 218 000 Kč 0 Kč
2010 Kroužek Delfínek Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 188 400 Kč 121 800 Kč 0 Kč
2010 Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 103 570 Kč 103 570 Kč 40 000 Kč
2010 Memoriál Marka Bílého Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč
2011 Zajištění přístupu handicapovaným do budovy ZŠ Bílovecká 1 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 280 000 Kč 275 000 Kč 90 000 Kč
2011 Chceme sportovat a být mrštní jako bobříci Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 193 000 Kč 193 000 Kč 0 Kč
2011 Ekologická škola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 99 000 Kč 99 000 Kč 40 000 Kč
2011 Memoriál Marka Bílého Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 21 500 Kč 21 500 Kč 10 000 Kč
2011 Jak to vidím já? Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 33 490 Kč 22 640 Kč 0 Kč
2011 Hřiště základní školy Bílovecká 10 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 78 437 Kč 78 437 Kč 60 000 Kč