Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace

IČO: 64628329
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Dětská 915/2, Ostrava-Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2023 Čtení je radost Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 47 000 Kč 42 000 Kč 40 000 Kč
2023 Člověk, příroda a svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 76 000 Kč 71 000 Kč 70 000 Kč
2023 Rozvoj talentovaných žáků v programování a 3D tisku Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 470 000 Kč 470 000 Kč 250 000 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Rozvoj žáků v přírodovědných oborech Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 445 000 Kč 445 000 Kč 297 000 Kč
2022 Děti pro Zemi Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 81 000 Kč 77 000 Kč 50 000 Kč
2021 Rozvoj žáků v oblasti robotiky Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2021 Škola není jen učení Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2020 Rozvoj žáků v oblasti robotiky Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 309 000 Kč 309 000 Kč 300 000 Kč
2020 Objevujeme a bádáme Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 000 Kč 62 000 Kč 40 000 Kč
2020 Kariérový poradce na ZŠ Dětská Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 79 000 Kč 70 000 Kč 40 000 Kč
2019 Škola není jen učení III. Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 88 000 Kč 50 000 Kč
2018 Škola není jen učení II Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 173 000 Kč 147 000 Kč 70 000 Kč
2017 Silní bez násilí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 120 000 Kč 50 000 Kč
2016 Škola není jen učení Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 139 000 Kč 123 000 Kč 40 000 Kč
2015 Škola plná talentů Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 126 000 Kč 40 000 Kč
2014 Rozvíjíme talent Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 57 000 Kč 47 000 Kč 30 000 Kč
2014 Děti pro Afriku Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 127 000 Kč 111 000 Kč 50 000 Kč
2013 Rozvíjíme talent Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2013 Kultura a sport nás sbližují Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 79 000 Kč 49 000 Kč 30 000 Kč
2012 Svět kolem nás je zábava Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 77 000 Kč 59 000 Kč 30 000 Kč
2012 Hraním her k rozvoji nadání Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 45 000 Kč 20 000 Kč
2012 Sport bez hranic Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 000 Kč 27 000 Kč 20 000 Kč
2010 Hraní a zpívání smutky zahání Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 69 500 Kč 56 500 Kč 30 000 Kč
2010 Dokážu ti pomoci Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč
2010 Společně to dokážeme Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 115 150 Kč 95 150 Kč 0 Kč
2011 Kniha je můj přítel Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 207 000 Kč 123 000 Kč 40 000 Kč
2011 Cestujeme světem Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 952 Kč 27 952 Kč 10 000 Kč
2011 Šikovné ruce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 115 961 Kč 89 659 Kč 40 000 Kč
2011 Míč je můj kamarád Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 24 840 Kč 18 840 Kč 0 Kč