Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

IČO: 62348299
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Porubská 10/831, Ostrava-Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 650 000 Kč 500 000 Kč 452 000 Kč
2022 Nebojme se čtení Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 107 000 Kč 88 000 Kč 40 000 Kč
2021 Around the World aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 250 000 Kč 500 000 Kč 352 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 123 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2020 Around the World aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 200 000 Kč 500 000 Kč 389 000 Kč
2019 "Open Gate to the World" aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 200 000 Kč 650 000 Kč 527 000 Kč
2018 Bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 0 Kč 650 000 Kč 305 000 Kč
2018 Po stopách španělsky, německy a francouzsky mluvících zemí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 252 000 Kč 215 000 Kč 100 000 Kč
2017 Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 0 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2017 PŘÍRODOU VŠEMI SMYSLY Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 168 000 Kč 151 000 Kč 50 000 Kč
2016 TALK SHOW VE FILMOVÉM STUDIU Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 266 800 Kč 195 000 Kč 50 000 Kč
2015 FILMOVÉ STUDIO Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 225 800 Kč 176 880 Kč 80 000 Kč
2014 KNIHOVNA BEZ HRANIC Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 254 490 Kč 215 900 Kč 30 000 Kč
2013 Vůně tradic Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 39 500 Kč 35 500 Kč 20 000 Kč
2013 FILMOVÉ TVOŘENÍ Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 79 500 Kč 63 700 Kč 40 000 Kč
2012 Projektové čtení cizojazyčné literatury Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 49 300 Kč 42 600 Kč 25 000 Kč
2012 Pěvecký sbor Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 44 000 Kč 42 000 Kč 10 000 Kč
2012 Čteme,hrajeme,mluvíme,jsme kamarádi II. Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 43 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč
2010 Zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti prostřednictvím literatury zahraničních autorů Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 76 000 Kč 54 000 Kč 40 000 Kč
2010 Školní ICT KLUB, aneb cesta za poznáním Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 275 250 Kč 245 350 Kč 0 Kč
2011 Knihovna cizojazyčné literatury Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 31 500 Kč 28 350 Kč 15 000 Kč
2011 Papírové variace Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 000 Kč 32 600 Kč 10 000 Kč
2011 DUHOVÉ TVOŘENÍ Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 46 500 Kč 39 450 Kč 10 000 Kč
2011 Čteme,hrajeme,mluvíme,jsme kamarádi Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 32 500 Kč 29 500 Kč 15 000 Kč