Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

IČO: 00602086
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Karasova 1140/16, Ostrava-Mariánské Hory, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Další rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky na Obchodní akademii a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 367 000 Kč
2022 Podpora podnikatelských kompetencí, kreativity, finanční gramotnosti a jazykových kompetencí žáků Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 218 000 Kč 190 000 Kč 100 000 Kč
2021 Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách - rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 400 000 Kč 400 000 Kč 283 000 Kč
2021 Podpora podnikatelských kompetencí, kreativity a jazykových kompetencí žáků SŠ a ZŠ s OAO Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 238 000 Kč 196 000 Kč 90 000 Kč
2020 Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách - podpora bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 400 000 Kč 400 000 Kč 309 000 Kč
2020 OA přispívá k rozvoji talentů v Ostravě Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 254 000 Kč 243 000 Kč 0 Kč
2020 Posílení kompetencí k podnikání a podnikavosti žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii v Ostravě - Mariánských Horách Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 287 000 Kč 201 000 Kč 130 000 Kč
2019 Bilingvní a cizojazyčná výuka na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 550 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 ROZVOJ vzdělávacího oboru Obchodní akademie – Zahraniční obchod Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 454 000 Kč 429 000 Kč 0 Kč
2019 Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 217 000 Kč 205 000 Kč 200 000 Kč
2019 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 348 000 Kč 248 000 Kč 120 000 Kč
2018 Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na OA Ostrava Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 0 Kč 500 000 Kč 302 000 Kč
2018 Rozvoj systematické práce žáků OA Ostrava v oblasti netechnických i technických věd - vědecký SmartCamp Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 263 000 Kč 200 000 Kč
2018 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 225 000 Kč 154 000 Kč 80 000 Kč
2017 Příprava nového vzdělávacího oboru Obchodní akademie - Zahraniční obchod Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 58 000 Kč 48 000 Kč 0 Kč
2018 Výroční 10. ročník veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 295 000 Kč 245 000 Kč 150 000 Kč
2017 Příprava nového vzdělávacího oboru Obchodní akademie - Zahraniční obchod Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 796 000 Kč 758 000 Kč 0 Kč
2017 Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 0 Kč 550 000 Kč 403 000 Kč
2017 Posílení odborných kompetencí talentovaných žáků na OAO Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 293 000 Kč 269 000 Kč 269 000 Kč
2017 Krajská soutěž v klávesnicových dovednostech „Ostravský TYPING JUNIOR 2017“ a „Ostravský TYPING 2017“ Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 313 000 Kč 278 000 Kč 200 000 Kč
2016 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na OA Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 375 000 Kč 200 000 Kč 140 000 Kč
2015 Posílení praktických dovedností žáků a podpora talentů na OA Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 487 000 Kč 280 000 Kč 100 000 Kč
2014 Posílení čtenářské, finanční a matematické gramotnosti žáků 9. tříd základních škol Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 35 000 Kč 10 000 Kč
2014 6. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 125 000 Kč 50 000 Kč
2013 5. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účasti – fiktivní firma - jako most mezi teorií a praxí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 249 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč
2013 Založení studentské společnosti - studentská společnost jako první vstup do světa podnikání Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 68 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč
2012 Založení galerie "Svět". Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 75 152 Kč 39 852 Kč 0 Kč
2012 4. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí - výměna zkušeností v rámci předmětu fiktivní firma na středních odborných školách Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 203 000 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč
2012 Kvízový den Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 500 Kč 26 000 Kč 10 000 Kč
2012 Rozvoj písemných a komunikačních dovedností žáků formou vytvoření redakce školního časopisu "OAOčko" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 81 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč
2010 Sportovní odpoledne aneb lepší forma závislosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 49 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč
2010 Typing Ostrava 2010 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 050 Kč 30 750 Kč 20 000 Kč
2010 Soutěž v marketingových dovednostech Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 800 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč
2010 Dny zdraví Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 500 Kč 68 000 Kč 30 000 Kč
2010 PK - "OA Ostrava: Probační resocializační programy pro dospělé, probační programy pro mládež, výkon trestů obecně prospěšných prací" Zkrácený pracovní název: "Zatím máme klidnou duši" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 24 700 Kč 19 500 Kč 0 Kč
2010 2. Mezinárodní ostravský veletrh fiktivních firem ? výměna zkušeností s prací fiktivní firmy na škole Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 96 000 Kč 68 000 Kč 30 000 Kč
2010 Kvízový den Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 200 Kč 30 500 Kč 15 000 Kč
2010 Víkendový trénink asertivity Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 64 800 Kč 60 400 Kč 0 Kč
2011 Víkendový trénink asertivity Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 49 800 Kč 45 400 Kč 0 Kč
2011 Typing Ostrava 2011 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 28 550 Kč 21 000 Kč 20 000 Kč
2011 Marketingové dovednosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 27 800 Kč 27 000 Kč 10 000 Kč
2011 Kvízový den Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 32 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč
2011 Rozvíjení profesní orientace, aktivního zájmu a komunikativních dovedností žáků formou práce v redakci školního časopisu OAOčko Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 45 300 Kč 42 300 Kč 0 Kč