Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

IČO: 00842702
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Čs. exilu 669/16, Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Moravskoslezský matematický šampionát 2022 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 111 000 Kč 107 000 Kč 107 000 Kč
2021 Škola je nám (stále) malá 2021 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 319 000 Kč 319 000 Kč 300 000 Kč
2021 Moravskoslezský matematický šampionát 2021 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 106 000 Kč 102 000 Kč 100 000 Kč
2019 Škola je nám (stále) malá Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 774 000 Kč 704 000 Kč 700 000 Kč
2019 Moravskoslezský matematický šampionát 2019 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2018 Škola je nám (stále) malá Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 584 000 Kč 584 000 Kč 450 000 Kč
2018 Moravskoslezský matematický šampionát 2018 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 119 000 Kč 115 000 Kč 100 000 Kč
2017 Moravskoslezský matematický šampionát 2017 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 162 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2017 Škola je nám malá Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 484 000 Kč 454 000 Kč 454 000 Kč
2016 Soutěže při Wichterlově gymnáziu 2016 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč
2015 Soutěže při Wichterlově gymnáziu 2015 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2014 Soutěže při Wichterlově gymnáziu 2014 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 70 000 Kč 50 000 Kč
2013 Soutěže při Wichterlově gymnáziu v roce 2013 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 110 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
2012 Ostrava slaví 150 let organizované matematiky a fyziky Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 108 000 Kč 93 000 Kč 50 000 Kč
2012 Moravskoslezský matematický šampionát 2012 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2012 Šumná Ostrava 2012 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč
2010 English Drama Club Wichterlova gymnázia Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 85 600 Kč 55 000 Kč 20 000 Kč
2010 Šumná Ostrava 2010 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč
2010 Moravskoslezský matematický šampionát 2010 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 85 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2011 Wigym klapka poprvé! Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 72 000 Kč 65 000 Kč 0 Kč
2011 Moravskoslezský matematický šampionát 2011 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 104 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč
2011 Šumná Ostrava 2011 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč