Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace

IČO: 75080508
Typ: příspěvková organizace města
Forma: Právnická osoba
Adresa: Korunní 699/49, Ostrava - Mariánské Hory, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Prázdninové kempy v Korunce 2023 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 270 000 Kč 170 000 Kč
2023 Klub pro talentované a nadané děti a mladé lidi v Korunce 2023 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 220 000 Kč 1 070 000 Kč 900 000 Kč
2023 Zájmové vzdělávání v Korunce 2023 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 230 000 Kč
2022 Prázdninové kempy v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 280 000 Kč 250 000 Kč 100 000 Kč
2022 Dřívko, šroubek, kladívko Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 75 000 Kč 50 000 Kč
2022 Klub pro nadané a talentované žáky v Korunce 2022 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 110 000 Kč 740 000 Kč 740 000 Kč
2022 Zájmové vzdělávání v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 190 000 Kč 130 000 Kč
2021 Letní kempy v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
2021 Dotazníkové šetření a výzkum v rámci projektu "Europe goes local" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2021 Rozvoj Klubu pro nadané a talentované děti a mladé lidi v Korunce Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 222 000 Kč 1 222 000 Kč 500 000 Kč
2021 Výukové programy v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 235 000 Kč 235 000 Kč 200 000 Kč
2020 Klub pro nadané a talentované děti a mládež v Korunce Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 190 000 Kč 1 190 000 Kč 550 000 Kč
2019 Klub pro talentované děti a mladé lidi Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 980 000 Kč 1 980 000 Kč 600 000 Kč
2019 Cyklus dětských divadelních a recitačních přehlídek a dílen Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 83 000 Kč 69 000 Kč 40 000 Kč
2019 Informační centrum pro mládež Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 275 000 Kč 270 000 Kč 80 000 Kč
2019 Vzděláváme se s Korunkou Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 100 000 Kč
2019 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 55 000 Kč 40 000 Kč
2019 Učíme se hrou Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč
2018 Podpora pro nadané a talentované děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky v technických a přírodovědných oblastech Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 765 000 Kč 765 000 Kč 360 000 Kč
2018 Cyklus dětských divadelních a recitačních přehlídek a dílen Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 83 000 Kč 62 000 Kč 50 000 Kč
2018 Nové zájmové útvary a akce v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 80 000 Kč
2018 Zájmové a neformální vzdělávání v Korunce 2018 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 245 000 Kč 110 000 Kč
2018 KVA/VČ, Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů. Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 55 000 Kč 30 000 Kč
2017 Šachy jako prostředek k rozvoji logického a systematického myšlení Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 189 000 Kč 1 189 000 Kč 1 000 000 Kč
2017 Neformální vzdělávání v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2017 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč
2017 Cyklus dětských divadelních a recitačních přehlídek a dílen Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 86 000 Kč 44 000 Kč 30 000 Kč
2016 Vzdělávání v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
2016 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 55 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč
2016 Výukové programy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 165 000 Kč 165 000 Kč 40 000 Kč
2016 S Korunkou není nuda Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč
2016 S Korunkou celý rok Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 195 000 Kč 195 000 Kč 45 000 Kč
2015 Účast členů klubu deskových her Korunka na Europemasters 2015 na veletrhu Spiel v německém Essenu v říjnu 2015 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 62 000 Kč 31 000 Kč 10 000 Kč
2015 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 47 000 Kč 20 000 Kč
2015 Podpora činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže se zaměřením na moderní společenské deskové hry v klubu deskových her Korunka Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 96 500 Kč 91 500 Kč 20 000 Kč
2015 Rok v Korunce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 797 000 Kč 797 000 Kč 130 000 Kč
2014 Korunka dětem ve školkách a školách Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 83 000 Kč 83 000 Kč 20 000 Kč
2014 Svíčkové kreativní dílny Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 72 080 Kč 30 000 Kč 0 Kč
2014 KZ/PK: Podpora činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže jako prevence kriminality se zaměřením na moderní společenské deskové hry Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 145 080 Kč 91 000 Kč 0 Kč
2014 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl a osobnostně-sociální rozvoj Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 55 000 Kč 45 000 Kč 20 000 Kč
2014 Akce pro děti a mládež Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 220 000 Kč 140 000 Kč 20 000 Kč
2014 Přijď mezi nás... Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 267 000 Kč 267 000 Kč 50 000 Kč
2014 Reprezentace města Ostravy a SVČ Korunka v zahraničí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 155 000 Kč 155 000 Kč 40 000 Kč
2013 Zimní olympiáda pro děti Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 27 000 Kč 24 000 Kč 10 000 Kč
2013 Podpora kroužků v SVČ Korunka Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 58 000 Kč 53 000 Kč 30 000 Kč
2013 Celoroční naplňování volného času seniorů se zaměřením na zdravý životní styl Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 62 000 Kč 48 000 Kč 20 000 Kč
2013 Akce zájmového vzdělávání pro děti a mládež Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 96 500 Kč 81 500 Kč 40 000 Kč
2013 Podpora celoroční činnosti kroužků, klubů a informačního centra Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 126 500 Kč 126 500 Kč 90 000 Kč
2012 Podpora dětí a mláděže v divadelním a žonglovacím souboru Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 62 000 Kč 62 000 Kč 20 000 Kč
2012 Poznej své okolí pro ZŠ Ostravy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 000 Kč 24 000 Kč 14 000 Kč