Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola Ostrava - Stará Bělá

IČO: 61989169
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Junácká 700/112, Ostrava-Stará Bělá, 72400
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2023 Hrdá škola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 60 000 Kč
2023 Rozvoj techniky a talentu ve Staré Bělé III. Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč
2023 Čtenářské dílny a čtenářské projekty Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Tvoříme společně ve Staré Bělé Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 111 000 Kč 111 000 Kč 0 Kč
2022 Rozvoj techniky a talentu ve Staré Bělé II. Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 330 000 Kč
2022 Škola v pohybu Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč
2022 Podpora čtenářské gramotnosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2021 Rozvoj techniky a talentu ve Staré Bělé Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2021 Barevná škola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 142 000 Kč 142 000 Kč 40 000 Kč
2021 Naše školní knihovna Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2020 Prohlubování rozvoje technické a přírodovědné gramotnosti II. Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 690 000 Kč 690 000 Kč 600 000 Kč
2020 Podporujeme naše talenty III. Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 339 000 Kč 339 000 Kč 300 000 Kč
2020 Kariérové poradenství v Základní škole Ostrava-Stará Bělá Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 86 000 Kč 86 000 Kč 40 000 Kč
2020 Smysluplná škola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 122 000 Kč 122 000 Kč 60 000 Kč
2019 Prohlubování rozvoje technické a přírodovědné gramotnosti žáků na Základní škole v Ostravě-Staré Bělé Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 705 000 Kč 705 000 Kč 400 000 Kč
2019 Podporujeme naše talenty II. Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 828 000 Kč 828 000 Kč 200 000 Kč
2019 Aktivní škola Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 97 000 Kč 97 000 Kč 50 000 Kč
2018 Podporujeme naše talenty Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 459 000 Kč 459 000 Kč 200 000 Kč
2018 Prohlubování rozvoje technické gramotnosti žáků na Základní škole v Ostravě-Staré Bělé Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 606 000 Kč 606 000 Kč 300 000 Kč
2018 Sportujeme a tvoříme společně s žáky a rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 88 000 Kč 40 000 Kč
2017 Rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti žáků na Základní škole Ostrava-Stará Bělá Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 767 000 Kč 767 000 Kč 500 000 Kč
2017 Kde jsou naše talenty? Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 386 000 Kč 386 000 Kč 100 000 Kč
2017 Sportujeme a tvoříme společně s žáky a rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 75 000 Kč 20 000 Kč
2016 Společné akce s žáky a rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč
2015 KZ/PK Správce hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 181 400 Kč 181 400 Kč 50 000 Kč
2015 Sportovní a tvořivý den s dětmi a rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč
2014 Sportovní den s žáky a rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 82 000 Kč 82 000 Kč 20 000 Kč
2014 KZ/PK Správce hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 222 400 Kč 222 400 Kč 70 000 Kč
2014 Relaxační a odpočinkové kouty - 2. etapa Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 104 000 Kč 104 000 Kč 15 000 Kč
2013 KZ/PK Správce hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 179 400 Kč 179 400 Kč 60 000 Kč
2013 Relaxační a odpočinkové kouty Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč
2012 Literární kroužek Bělásek Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
2012 Správce školního hřiště Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 107 000 Kč 107 000 Kč 69 000 Kč
2012 Květina naší třídy Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 28 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč
2010 Umělecké centrum Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč
2010 Pohádková angličtina Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 26 000 Kč 26 000 Kč 15 000 Kč
2010 Mezinárodní spolupráce Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2010 Zdravotní tělesná výchova Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč
2010 Umělecké centrum Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč
2010 Den Země Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 10 500 Kč 10 500 Kč 0 Kč
2010 Evropská unie očima dětí 1. stupně Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 000 Kč 11 000 Kč 5 000 Kč
2010 Odemykám 1. třídu Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč
2010 Vybavení školní kuchyně Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 123 000 Kč 123 000 Kč 0 Kč
2010 Vytvoření klidové a odpočinkové zóny Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2010 Velikonoce - svátky jara Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč
2010 Vánoce Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 000 Kč 7 000 Kč 5 000 Kč