Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Místo pro děti - spolek

IČO: 68308655
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Čs.exilu 670/18, Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 275 000 Kč 215 000 Kč 160 000 Kč
2021 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 315 000 Kč 250 000 Kč 160 000 Kč
2020 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 210 000 Kč 160 000 Kč
2019 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 270 000 Kč 200 000 Kč 140 000 Kč
2018 EEG Biofeedback dostupný všem Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 154 000 Kč 115 000 Kč 0 Kč
2018 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 230 000 Kč 180 000 Kč 140 000 Kč
2017 Jak co funguje? Rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti předškolních děti Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 260 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2017 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 205 000 Kč 160 000 Kč 140 000 Kč
2016 Snoezelen a senzomotorická integrace pro děti s kombinovaným postižením a autismem Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 130 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč
2016 TERAPEUTICKÉ POBYTY PRO RODINY S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy Poskytnuto 244 000 Kč 134 000 Kč 45 000 Kč
2016 TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A PRO DĚTI S RODIČI aneb Mámo, táto, pojď si se mnou hrát . Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 115 000 Kč 65 000 Kč 0 Kč
2016 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 215 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč
2016 DEN AUTISMU - každý vnímáme svět jinak, přesto jej prožíváme společně Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč
2015 Herna pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchou autistického spektra Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 280 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2015 RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM - Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami včetně organizace Terapeutických pobytů Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 230 000 Kč 180 000 Kč 110 000 Kč
2014 VÍM, ŽE NIC NEVÍM aneb VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PEČUJÍCÍCH O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2013 RELAXAČNÍ KOUTKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 000 Kč 56 000 Kč 30 000 Kč
2013 VÍM, ŽE NIC NEVÍM aneb VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PEČUJÍCÍCH O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 000 Kč 64 000 Kč 40 000 Kč
2013 ARTETERAPIE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 71 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2010 Kluby maminek pro děti s poruchou autistického spektra Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 119 000 Kč 59 000 Kč 30 000 Kč
2010 Kdo si hraje, nezlobí Oblast volného času Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 120 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2010 PUZZLIÁDA ? soutěž pro handicapované děti z Ostravska Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 37 000 Kč 29 000 Kč 0 Kč
2010 TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 58 000 Kč 10 000 Kč
2011 ŠIKULOVÉ Z EXILU Oblast volného času Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 160 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč
2011 TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč
2011 KLUBY PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 115 000 Kč 55 000 Kč 40 000 Kč
2022 Adaptační centrum pro ukrajinské děti v Porubě Program vzdělávání (kód V) Městský obvod Poruba Poskytnuto 500 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2022 PROJEKT Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ Program ochrany životního prostředí (kód OŽP) Městský obvod Poruba Poskytnuto 119 000 Kč 100 000 Kč 65 000 Kč
2022 Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ Program vzdělávání (kód V) Městský obvod Poruba Poskytnuto 275 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2021 Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v MŠ Program ochrany životního prostředí (kód OŽP) Městský obvod Poruba Poskytnuto 120 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2021 Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ Program vzdělávání (kód V) Městský obvod Poruba Poskytnuto 270 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč