Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

ALZHEIMER HOME z.ú.

IČO: 03593207
Typ: ústav
Forma: Právnická osoba
Adresa: Urešova 1757/ , Praha 4 - Kunratice, 14800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 ALZHEIMER HOME Ostrava 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 649 927 Kč 625 000 Kč 625 000 Kč