Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

SBA SQUASH s.r.o

IČO: 25357000
Typ: společnost s ručením omezeným
Forma: Právnická osoba
Adresa: Chopinova 576/1, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Dotace na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 336 008 Kč 168 000 Kč 168 000 Kč
2022 Dotace na návaznosti zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 560 808 Kč 280 000 Kč 280 000 Kč