Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Ostravská sportovní a.s.

IČO: 29458307
Typ: akciová společnost
Forma: Právnická osoba
Adresa: Gen. Sochora 6228/12, Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Poskytnutí peněžních prostředků Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 900 457 Kč 950 228 Kč 950 000 Kč
2022 poskytnutí peněžních prostředků Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 189 877 Kč 594 938 Kč 594 000 Kč