Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

IČO: 70984794
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Aleše Hrdličky 1/1638, Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Let´s dance!Škola tančí Oblast participativních rozpočtů ŽP škol Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 500 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč
2024 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Oblast participativních rozpočtů ŽP škol Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2023 Vliv chemie na život člověka, prostředí Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 321 000 Kč 308 000 Kč 0 Kč
2023 Gymnastika - podpora zdravého vývoje dětí Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 198 000 Kč 192 000 Kč 40 000 Kč
2023 Rozvíjíme čtenářství a prohlubujeme zájem žáků o literaturu Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 187 000 Kč 139 000 Kč 40 000 Kč
2022 Vyhledáváme a podporujeme nadání našich žáků Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 329 000 Kč 316 000 Kč 100 000 Kč
2022 Den plný gymnastiky Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 141 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2021 Vliv chemie na život člověka, prostředí. Kvalita vody (8.a9.třídy) a ovzduší (1.stupeň) Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 219 000 Kč 219 000 Kč 100 000 Kč
2021 Dny netradičních sportů Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 000 Kč 98 000 Kč 50 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2020 Barevný svět na Hrdličkách Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 123 000 Kč 93 000 Kč 60 000 Kč
2019 Podpora cizojazyčné výuky na ZŠ A. Hrdličky pro rok 2019/2020 Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2018 Badmintonové turnaje 2018 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč
2017 Vzdělanost je klíč k budoucnosti Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 175 000 Kč 175 000 Kč 40 000 Kč
2015 KZ/PK "Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 400 Kč 98 400 Kč 70 000 Kč
2014 KZ/PK "Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 96 000 Kč 96 000 Kč 80 000 Kč
2013 PZ/PK "Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace" Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 105 000 Kč 80 000 Kč
2012 Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 96 000 Kč 96 000 Kč 60 000 Kč
2010 Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A.Hrdličky 1638, příspěvkové organizace Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 108 000 Kč 108 000 Kč 60 000 Kč
2010 Kult/PP Hrou, sportem a učením proti alkoholu a drogám! Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 77 500 Kč 65 500 Kč 46 000 Kč
2011 Zahrada pro radost Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 100 Kč 98 100 Kč 5 000 Kč
2011 Škola v rytmu tradic Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 167 940 Kč 137 940 Kč 50 000 Kč
2011 Dětský školní parlament Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 33 850 Kč 33 850 Kč 15 000 Kč
2011 Provoz sportovního víceúčelového hřiště v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, A.Hrdličky 1638, příspěvkové organizace Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 105 000 Kč 67 000 Kč