Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o.

IČO: 38653301
Typ: společnost s ručením omezeným
Forma: Právnická osoba
Adresa: Plzeňská 957/400, Ostrava, Stará Bělá, 72400
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 dotaci z programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na území města Ostravy 2022 Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 908 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč
2022 Program Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 680 000 Kč 640 000 Kč 0 Kč