Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Pretorian fight club, z.s.

IČO: 07172028
Typ: zapsaný spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Plzeňská 2617/6, Zábřeh, Ostrava, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Žádost o poskytnutí dotace na zmírnění ekonomických dopadů roztoucích cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 23 694 Kč 11 847 Kč 11 000 Kč
2023 Bojový sport jako nástroj k lepšímu životu Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 600 000 Kč 381 000 Kč 58 000 Kč
2022 Sport jako prevence proti společensky nežádoucím jevům Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 000 Kč 105 000 Kč 50 000 Kč
2023 Bojový sport jako životní cesta Oblast sportu (S) Městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 470 000 Kč 295 000 Kč 10 000 Kč