Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

MG Dance, z.s.

IČO: 09428623
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Jana Maluchy 214/73, Ostrava-Dubina, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 MG CUP 2023 Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 205 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2022 Dance for People Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 348 000 Kč 100 000 Kč 90 000 Kč