Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Nadační fond Českého rozhlasu

IČO: 26419068
Typ: nadace, nadační fond
Forma: Právnická osoba
Adresa: Vinohradská 1409/12, Praha, 12000
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Noční běh pro Světlušku 2022 v Ostravě Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 227 000 Kč 53 000 Kč 30 000 Kč
2021 Noční běh pro Světlušku Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč