Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16

IČO: 00601969
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Škrobálkova 16/ , Ostrava-Kunčičky, 71800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2014 Objev své dovednosti, upevni píli, zručnost, vytrvalost a tím přispěj k rozvoji osobnostních vlastností, důležitých pro budoucí úspěšné zařazení do pracovního procesu. Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 158 832 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2013 "Kdo hraje, nezlobí IX" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 133 500 Kč 107 000 Kč 20 000 Kč
2011 Objev své dovednosti, upevni píli, zručnost a vytrvalost. Tím přispěj k rozvoji osobnostních vlastností, důležitých pro budoucí úspěšné zařazení do pracovního procesu. Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 65 500 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2012 „Počítač nejen pro zábavu˝ Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 19 800 Kč 16 800 Kč 5 000 Kč
2012 "Kdo hraje, nezlobí VIII" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 000 Kč 109 000 Kč 20 000 Kč
2010 "Kdo hraje, nezlobí VI" Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 76 000 Kč 20 000 Kč
2010 Arteterapie a ergoterapie jako prostředek vyrovnávání se s psychickými a jinými poruchami a následné začlenění do společnosti Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 126 500 Kč 50 000 Kč 45 000 Kč
2011 ŠK/PP Vytváření podmínek pro kontrolu a následnou pomoc mladistvým užívajícím návykové látky Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 380 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč
2011 ŠK / H Sportem k poznání sama sebe, zvyšování psychické a fyzické odolnosti Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 66 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč
2011 Stabilizece a socializece osobnosti pomocí arteterapie a ergoterapie s nácvikem a upevňováním správných pracovních návyků. Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 500 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč
2011 Kdo hraje, nezlobí VII“ Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 142 000 Kč 125 000 Kč 20 000 Kč