Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka

IČO:
Typ: městský obvod
Forma: Právnická osoba
Adresa: U Splavu 76/14a, Ostrava, 72528
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 000 Kč 63 000 Kč 63 000 Kč
2021 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 71 000 Kč 71 000 Kč 49 000 Kč