Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Společenství vlastníků Sokolská tř.56,58,60

IČO: 26857448
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Sokolská tř. 2414/58, Moravská Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2020 Fajnová Sokolská napříč generacemi Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy Poskytnuto 515 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč