Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Sportem k prevenci, z. ú.

IČO: 05193419
Typ: zapsaný ústav
Forma: Právnická osoba
Adresa: Sládkova 372/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Prevence a ochrana zdraví cílové skupiny Oblast volného času Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 674 000 Kč 196 000 Kč 0 Kč
2020 COVID nájem – tělocvičny (Poruba, Mariánské Hory) Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 136 000 Kč 49 000 Kč 20 000 Kč
2021 Prevence a ochrana zdraví cílové skupiny Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 745 000 Kč 223 000 Kč 30 000 Kč