Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

IČO: 25863151
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava, Moravská Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Vybavení prostor TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 516 Kč 109 000 Kč 109 000 Kč
2023 Sociální rehabilitace 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 455 831 Kč 590 000 Kč 360 000 Kč
2023 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2022 Nové vybavení kanceláří TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 079 Kč 104 000 Kč 50 000 Kč
2022 Sociální rehabilitace 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 828 811 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2022 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2021 Sociální rehabilitace 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 255 279 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2021 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2020 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 91 810 Kč 91 810 Kč 50 000 Kč
2020 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 961 771 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2019 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2019 Převod běžného textu do Braillova písma Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 55 400 Kč 55 400 Kč 0 Kč
2019 Sociální rehabilitace 2019 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 827 264 Kč 600 000 Kč 320 000 Kč
2018 Dovybavení prostor pro zrakově postižené občany Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 800 Kč 70 800 Kč 70 000 Kč
2018 Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 630 172 Kč 580 000 Kč 320 000 Kč
2017 Vybavení cvičné kuchyně pro zrakově postižené klienty Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 64 000 Kč 64 000 Kč 64 000 Kč
2017 Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 466 020 Kč 600 000 Kč 320 000 Kč
2016 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 464 808 Kč 350 000 Kč 180 000 Kč
2016 Průvodcovské a předčitatelské služby 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 336 064 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2016 Odborné sociální poradenství 2016 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 505 404 Kč 150 000 Kč 90 000 Kč
2015 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 511 860 Kč 270 000 Kč 150 000 Kč
2015 Průvodcovské a předčitatelské služby 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 518 762 Kč 120 000 Kč 70 000 Kč
2015 Odborné sociální poradenství 2015 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 602 578 Kč 200 000 Kč 90 000 Kč
2014 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 432 482 Kč 270 000 Kč 200 000 Kč
2014 Průvodcovské a předčitatelské služby 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 499 366 Kč 120 000 Kč 60 000 Kč
2014 Odborné sociální poradenství 2014 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 583 588 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč
2013 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 461 980 Kč 253 000 Kč 200 000 Kč
2013 Průvodcovské a předčitatelské služby 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 503 072 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
2013 Odborné sociální poradenství 2013 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 579 693 Kč 185 000 Kč 150 000 Kč
2012 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 546 261 Kč 280 000 Kč 200 000 Kč
2012 Odborné sociální poradenství Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 611 196 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2012 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 475 396 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2010 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 878 102 Kč 320 000 Kč 200 000 Kč
2010 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 542 470 Kč 90 000 Kč 64 000 Kč
2010 Sociální poradenství Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 600 685 Kč 150 000 Kč 80 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 669 027 Kč 280 000 Kč 250 000 Kč
2011 Průvodcovské a předčitatelské služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 464 195 Kč 90 000 Kč 80 000 Kč
2011 Odborné sociální poradenství Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 628 197 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2022 Náročná kompenzační pomůcka jako zdroj informací pro osoby se zrakovým postižením Oblast Sociální péče a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené (C) Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Neposkytnuto 38 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč
2023 Plavání pro osoby se zrakovým postižením Oblast sociální péče (SP) Městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 37 000 Kč 37 000 Kč 20 000 Kč
2022 Plavání pro osoby se zrakovým postižením Oblast sociální péče (SP) Městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 22 000 Kč 22 000 Kč 15 000 Kč
2021 Plavání pro osoby se zrakovým postižením Oblast sociální péče (SP) Městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 22 000 Kč 22 000 Kč 10 000 Kč
2022 Náročná kompenzační pomůcka jako zdroj informací pro osoby se zrakovým postižením Program sociální a zdravotní péče (kód SaZP) Městský obvod Poruba Poskytnuto 38 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč
2021 Pomůcky každodenní potřeby pro osoby se zrakovým postižením Program sociální a zdravotní péče (kód SaZP) Městský obvod Poruba Poskytnuto 33 400 Kč 19 000 Kč 15 000 Kč