Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

IČO: 70999465
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Mitrovická 75/389, Ostrava - Nová Bělá, 72400
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč