Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

IČO: 64627896
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2023 Čtení pro nás Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 000 Kč 73 000 Kč 70 000 Kč
2023 Zvyky a tradice v moderním světě Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 112 000 Kč 93 000 Kč 70 000 Kč
2022 Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2022 Tradice tradičně i netradičně Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 77 000 Kč 70 000 Kč
2022 Vzdělávací aktivity školní knihovny na ZŠ Ukrajinská Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 95 000 Kč 64 000 Kč 40 000 Kč
2021 Tradice, čtení a relaxace na Ukrajinské Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 210 000 Kč 125 000 Kč 60 000 Kč
2021 Podpora kariérového poradenství Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2020 Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 65 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2020 Praktická a tvořivá Ukrajinská Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 199 000 Kč 129 000 Kč 60 000 Kč
2020 Kariérový poradce na Ukrajinské Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 70 000 Kč 40 000 Kč
2019 Ukrajinská vzdělaná a tvořivá Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 184 000 Kč 114 000 Kč 60 000 Kč
2018 Kořeny, tradice, svátky, čtení a moderní svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 161 000 Kč 91 000 Kč 50 000 Kč
2017 Tradice a čtení na Ukrajinské Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 125 000 Kč 60 000 Kč
2016 Čtení a tradice tradičně i netradičně Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 152 000 Kč 102 000 Kč 50 000 Kč
2015 Ukrajinská tvořivá a vzdělaná Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 179 500 Kč 104 500 Kč 60 000 Kč
2015 KZ/PK Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinské 1533 na rok 2015 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 143 340 Kč 113 340 Kč 70 000 Kč
2014 Svátky, tradice a moderní svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 000 Kč 53 000 Kč 30 000 Kč
2014 Zájmové čtení a tvoření Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 78 000 Kč 48 000 Kč 35 000 Kč
2014 KZ/PK Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinské 1533 na rok 2014 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 113 340 Kč 103 340 Kč 65 000 Kč
2013 KZ/PK Systematická prevence rizikových forem chování v 5. A na ZŠ Ukrajinská Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 56 400 Kč 40 900 Kč 35 000 Kč
2013 KZ/PK Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinské 1533 na rok 2013 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 106 160 Kč 96 160 Kč 55 000 Kč
2013 Kořeny, tradice, svátky a moderní svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 86 000 Kč 46 000 Kč 30 000 Kč
2013 Čtenářský a rukodělné kroužky Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 73 000 Kč 43 000 Kč 40 000 Kč
2012 Rukodělné kroužky Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 54 000 Kč 43 000 Kč 10 000 Kč
2012 Kořeny, tradice, svátky a moderní svět Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 43 000 Kč 15 000 Kč
2012 Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinská 1533 Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 125 000 Kč 60 000 Kč
2010 Komplexní služby - bezbariérové WC Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 575 000 Kč 215 000 Kč 0 Kč
2010 Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 152 000 Kč 102 000 Kč 60 000 Kč
2010 Atletický kroužek Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 59 000 Kč 44 000 Kč 30 000 Kč
2010 Florbalový kroužek Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 120 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč
2010 Keramická dílna Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 95 000 Kč 60 000 Kč 15 000 Kč
2010 Svátky, tradice a zvyky na ZŠ Ukrajinská Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 97 000 Kč 52 000 Kč 15 000 Kč
2010 Relaxační místnost na ZŠ Ukrajinská 1533 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 205 870 Kč 139 850 Kč 70 000 Kč
2011 Odpočinková místnost Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 48 000 Kč 15 000 Kč
2011 Zvedák pro bezbariérové WC Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2011 Rukodělné kroužky Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 82 000 Kč 27 000 Kč 15 000 Kč
2011 Florbalový kroužek Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 44 000 Kč 19 000 Kč 5 000 Kč
2011 Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 139 000 Kč 119 000 Kč 67 000 Kč
2011 Svátky, tradice a zvyky na ZŠ Ukrajinská Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč
2022 Pokračování v Montessori výuce na Ukrajinské Program vzdělávání (kód V) Městský obvod Poruba Poskytnuto 200 000 Kč 50 000 Kč 15 000 Kč
2021 Montessori výuka na Ukrajinské Program vzdělávání (kód V) Městský obvod Poruba Poskytnuto 200 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč