Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Winter-Cup, z.s.

IČO: 08436037
Typ: zapsaný spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Stiborova 603/37, Olomouc, 77900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2020 Winter-Cup Ostrava Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 45 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč
2020 Winter-Cup tour 2019 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 78 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč