Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Dragon Boat Ostrava, z.s.

IČO: 07940211
Typ: zapsaný spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Dobrovského 1040/3, Ostrava - Přívoz, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Dračí lodě školám Oblast společenské odpovědnosti ve sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 41 000 Kč 33 000 Kč 0 Kč
2022 Podpora sportovní sezóny 2022 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 105 000 Kč 36 000 Kč
2021 Celoroční činnost klubu – podpora tréninkového plánu juniorů. Podpora projektu Dračí lodě do škol pro Český svaz dračích lodí, podpora startovného, podpora projektu Halový pohár. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 75 000 Kč 36 000 Kč
2020 Činnost klubu - pronájem uskladnění lodi, startovné na závodech, technická podpora klubu, zakoupení lodi do klubu a podpora projektu Dračí lodě do škol pro Český svaz dračích lodí Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2019 Dračí loď na Odru Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 121 000 Kč 66 000 Kč 0 Kč