Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava

IČO: 01820494
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Matrosovova 833/14, Ostrava - Hulváky, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Podpora výuky cizích jazyků v MŚ a ZŠ Montessori Ostrava Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 650 000 Kč 500 000 Kč 337 000 Kč
2022 Rukodělné činnosti pro děti ve školce i škole Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2022 Rádi čteme a vzděláváme se pomocí literatury Oblast školství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora cizího jazyka ve vzdělání Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 251 000 Kč
2021 Prohloubení zájmu přírodovědných předmětů Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora pohybových aktivit u žáků na 1. stupni základní školy Oblast školství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 90 000 Kč 40 000 Kč
2020 Podpora výuky cizích jazyků v ZŠ a MŠ Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 450 000 Kč 239 000 Kč
2020 Malá Univerzita Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 575 000 Kč 1 575 000 Kč 0 Kč
2019 Podpora výuky cizích jazyků v MŠ Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 107 000 Kč