Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

TJ SOKOL Pustkovec z.s.

IČO: 44741171
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Pustkovecká 356/103, Ostrava - Pustkovec, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Poskytnutí peněžních prostředků na rostoucí ceny energií. Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 508 522 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2023 Poruba!!! Open 2023 - 10. ročník Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 102 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2023 Podpora trenérů a cvičitelů, včetně provozních nákladů za nájmy a energie. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 450 000 Kč 450 000 Kč 307 000 Kč
2022 Dotaci na zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 195 933 Kč 97 966 Kč 0 Kč
2022 Podpora trenérů a cvičitelů, včetně provozních nákladů za nájmy a energie. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Poruba !!! Open, 9. ročník, turnaje trojic v nohejbale Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 104 000 Kč 52 000 Kč 0 Kč
2021 Výměna zastaralého dálkového topení za elektrické vytápění klubovny a šaten. Oblast sportovní infrastruktury Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 181 000 Kč 181 000 Kč 0 Kč
2021 Podpora trenérů a cvičitelů, včetně provozních nákladů za nájmy a energie. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 330 000 Kč 330 000 Kč 62 000 Kč
2020 Podpora trenérů a cvičitelů mládeže, včetně provozních nákladů za nájmy a energie. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 365 000 Kč 275 000 Kč 60 000 Kč
2019 Podpora úhrady provozních nákladů na nájen tělocvičen a energií, tepla a vody. Oblast sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 390 000 Kč 220 000 Kč 30 000 Kč
2019 Revitalizace šaten a klubovny ve vlastnictví TJ, Pustkovecká 433/103a, Ostrava Pustkovec, 70800 Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 726 000 Kč 1 626 000 Kč 0 Kč
2019 Podpora celoročního cvičení dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 380 000 Kč 220 000 Kč 40 000 Kč
2018 Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 310 000 Kč 310 000 Kč 0 Kč
2018 Plynoinstalace v šatnách a klubovně v majetku TJ Sokol Pustkovec z.s. na Pustkovecká 433/103A Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 317 000 Kč 317 000 Kč 0 Kč
2018 Podpora celoročního cvičení dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 510 000 Kč 230 000 Kč 50 000 Kč
2017 Podpora celoročního cvičení dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 140 000 Kč 56 000 Kč
2016 Úhrada provozních nákladů na otop a ele. energii naší sportovní haly. Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 620 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2016 Výměna osvětlení naší sportovní haly Oblast sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 350 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2016 Podpora celoročního cvičení dětí a mládeže. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 152 000 Kč 80 000 Kč
2013 Oblast tělovýchovy a sportu, volného času dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 608 000 Kč 208 000 Kč 98 000 Kč
2012 Celoroční činnost subjektů zabývajících se sportovními a tělovýchovnými aktivitami, které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do pravidelné činnosti přímému zapojení dětí a mládeže do pravidelné činnosti v jejich volném čase. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 360 000 Kč 180 000 Kč 81 000 Kč
2012 Systematická sportovní a tělovýchovná celoroční činnost (nikoliv nahodilé aktivity) sportovních subjektů, jejichž cílem je vytvoření zázemí - podmínek pro sportovní činnost dětí a mládeže. Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 450 000 Kč 150 000 Kč 20 000 Kč
2010 Podpora sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti oddílů TJ Sokol Pustkovec Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 400 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč
2011 Podpora celoroční sportovní a tělovýchovné činnosti oddílů TJ Sokol Pustkovec Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 450 000 Kč 150 000 Kč 5 000 Kč