Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

JINAK, z.ú.

IČO: 01606085
Typ: zapsaný ústav
Forma: Právnická osoba
Adresa: Brantice 220/ , Brantice, 79393
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 274 000 Kč 813 000 Kč 600 000 Kč
2023 Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 244 000 Kč 993 000 Kč 899 000 Kč
2022 Zvýšení kvality a efektivity práce v STD JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 61 000 Kč 61 000 Kč
2022 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 487 600 Kč 664 000 Kč 450 000 Kč
2022 Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 584 000 Kč 882 000 Kč 882 000 Kč
2021 Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 195 000 Kč 433 000 Kč 104 000 Kč
2021 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 275 000 Kč 632 000 Kč 439 000 Kč
2020 Zahrada JINAK Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 314 000 Kč 314 000 Kč 314 000 Kč
2020 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 581 830 Kč 492 000 Kč 313 000 Kč
2019 Sociálněterapeutická dílny JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 298 400 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 451 929 Kč 191 000 Kč 191 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 485 378 Kč 476 000 Kč 285 000 Kč