Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost

IČO: 28565029
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: Rolnická 101/22, Ostrava - Nová Ves, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023 LOTO 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2023 Denní stacionář 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 686 000 Kč 230 000 Kč 220 000 Kč
2022 Snoezelen Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2022 Denní stacionář 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 520 700 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2021 Denní stacionář 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 522 350 Kč 300 000 Kč 160 000 Kč
2020 Nákup zařízení na podporu vysokého standardu poskytované sociální služby. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2020 Denní stacionář 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 258 112 Kč 250 000 Kč 160 000 Kč
2019 Denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 104 842 Kč 135 000 Kč 135 000 Kč
2018 Denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 396 372 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč