Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Ledax Ostrava o.p.s.

IČO: 28131401
Typ: obecně prospěšná spol.
Forma: Právnická osoba
Adresa: Patrice Lumumby 2608/ , Ostrava - Zábřeh, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2023
-
2026
Centrum sociálních služeb Domus 2023 - 2026 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 44 710 356 Kč 3 800 000 Kč 2 900 000 Kč
2022 Zlepšení vybavenosti zařízení v Domově pro seniory CSS Domus Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 000 Kč 134 000 Kč 92 000 Kč
2020 Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 113 000 Kč 113 000 Kč 113 000 Kč
2020
-
2022
Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 29 300 000 Kč 3 300 000 Kč 2 900 000 Kč
2019 Centrum sociálních služeb Domus 2019 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 29 050 000 Kč 3 500 000 Kč 2 750 000 Kč
2018 Centrum sociálních služeb Domus Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 842 200 Kč 1 300 000 Kč 1 250 000 Kč
2018 Pořízení nového vybavení pro uživatele domova pro seniory v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy Poskytnuto 131 000 Kč 131 000 Kč 131 000 Kč