Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Regio-Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.

IČO: 01382641
Typ: zapsaný ústav
Forma: Právnická osoba
Adresa: Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2022 Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy v roce 2022 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 182 000 Kč 1 182 000 Kč 0 Kč
2021 Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy v roce 2021 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 632 000 Kč 1 632 000 Kč 200 000 Kč
2020 Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy v roce 2020 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 585 000 Kč 4 585 000 Kč 0 Kč
2019 ROZVOJ SYSTÉMOVÉ PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY 2019 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč
2018 Rozvoj systémové práce s nadanými žáky na území města Ostravy 2018 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 350 000 Kč
2017 Rozvoj systémové práce s nadanými žáky a na území města Ostravy Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 098 000 Kč 1 098 000 Kč 1 000 000 Kč