Podpora celoroční činnosti vrcholových sportovních subjektů

Kód: 10/0561
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
109 345 000 Kč 36 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2011 16 000 000 Kč