Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Doktor Datlík“

Kód: 10/0491
Žadatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast zdravotnictví
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2011
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
179 000 Kč 117 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2011 60 000 Kč