Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Festival Ostrčiláků

Kód: 23/1608
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast participativních rozpočtů ŽP škol
Název výzvy: Participativní rozpočty ŽP škol 2023/2024
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 200 Kč 12 200 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 12 200 Kč