Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

MOVE motivuje studenty pohybových oborů pomocí know-how úspěšných profesionálů z Moravskoslezského kraje

Kód: 23/0260
Žadatel: MOVE Ostrava, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 61
Bodové hodnocení: 76
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
720 500 Kč 195 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 136 000 Kč