Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Technické vybavení pro zlepšení komunikace mezi klienty a zaměstnanci

Kód: 23/0256
Žadatel: Česká unie neslyšících, z.ú.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 31
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
112 600 Kč 84 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 0 Kč