Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání

Kód: 23/0254
Žadatel: Družstvo NAPROTI
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 31
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
130 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 67 000 Kč