Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2023

Kód: 23/0227
Žadatel: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 61
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
994 000 Kč 330 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2023 0 Kč